แสดงรายละเอียด

Responsive image
 179     0
การพัฒนาด้านการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาด้านการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ

เจ้าของผลงาน : รัชนี ศุภไพบูลย์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 17

รุ่นที่ : 9


รัชนี ศุภไพบูลย์. (2557). การพัฒนาด้านการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
รัชนี ศุภไพบูลย์. 2557. "การพัฒนาด้านการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
รัชนี ศุภไพบูลย์. "การพัฒนาด้านการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th