แสดงรายละเอียด

Responsive image
 164     0
การบริหารเงินงบประมาณ งบดำเนินการ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ)

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : การบริหารเงินงบประมาณ งบดำเนินการ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ)

เจ้าของผลงาน : อนุลักษณ์ ศิลปี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 64

รุ่นที่ : 9


อนุลักษณ์ ศิลปี. (2557). การบริหารเงินงบประมาณ งบดำเนินการ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อนุลักษณ์ ศิลปี. 2557. "การบริหารเงินงบประมาณ งบดำเนินการ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อนุลักษณ์ ศิลปี. "การบริหารเงินงบประมาณ งบดำเนินการ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th