แสดงรายละเอียด

Responsive image
 353     0
ปัญหาของวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาของวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศรจิตร สอนศรี

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 39

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ศรจิตร สอนศรี. (ม.ป.ป.). ปัญหาของวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศรจิตร สอนศรี. ม.ป.ป.. "ปัญหาของวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศรจิตร สอนศรี. "ปัญหาของวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th