แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4765     8
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้โปรแกรมภาษา

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้โปรแกรมภาษา

Topic :

ภาษาอังกฤษ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้โปรแกรมภาษา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้โปรแกรมภาษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้โปรแกรมภาษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th