แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5829     26
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน streaming

ชื่อเรื่อง : แนะนำหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน streaming

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

streaming

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2561). แนะนำหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน streaming. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2561. "แนะนำหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน streaming". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "แนะนำหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน streaming". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th