แสดงรายละเอียด

Responsive image
 389     0
อำนาจศาลแขวงกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : อำนาจศาลแขวงกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เจ้าของผลงาน : สุจินต์ หลีสกุล

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 35

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สุจินต์ หลีสกุล. (ม.ป.ป.). อำนาจศาลแขวงกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุจินต์ หลีสกุล. ม.ป.ป.. "อำนาจศาลแขวงกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุจินต์ หลีสกุล. "อำนาจศาลแขวงกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th