แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1782     62
BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562)

ชื่อเรื่อง : BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562)

เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

หมวดข้อมูล : เอกสารเกี่ยวกับD-Court2020

Topic :

BLOCKCHAIN
BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES
BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562)
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ
บล็อกเชน

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). (2562). BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). 2562. "BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). "BLOCKCHAIN for GOVERNMENT SERVICES การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th