แสดงรายละเอียด

Responsive image
 742     12
ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล

หมวดข้อมูล : เอกสารเกี่ยวกับD-Court2020

ชื่อเรื่อง : ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล

Topic :

ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล
Comfort Zone

เจ้าของผลงาน : อานนท์ ทับเที่ยง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


พรทิพย์ กองชุน . (2562). ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พรทิพย์ กองชุน . 2562. "ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พรทิพย์ กองชุน . "ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th