แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4897     0
ปัญหาค่าขึ้นศาลกับผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลสูง : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลอุทธรณ์ภาค 4

ชื่อเรื่อง : ปัญหาค่าขึ้นศาลกับผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลสูง : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลอุทธรณ์ภาค 4

เจ้าของผลงาน : สรรเสริญ มังกรแก้ว

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 17

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 36


สรรเสริญ มังกรแก้ว. (2561). ปัญหาค่าขึ้นศาลกับผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลสูง : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลอุทธรณ์ภาค 4. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สรรเสริญ มังกรแก้ว. 2561. "ปัญหาค่าขึ้นศาลกับผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลสูง : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลอุทธรณ์ภาค 4". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สรรเสริญ มังกรแก้ว. "ปัญหาค่าขึ้นศาลกับผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลสูง : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลอุทธรณ์ภาค 4". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th