แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5744     0
ปัญหาการโอนถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นทางสาธารณประโยขน์ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 (2) กรณีศึกษาเฉพาะสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในการใช้ประโยชน์ถนนของหมู่บ้านจัดสรร

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการโอนถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นทางสาธารณประโยขน์ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 (2) กรณีศึกษาเฉพาะสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในการใช้ประโยชน์ถนนของหมู่บ้านจัดสรร

เจ้าของผลงาน : สุรชาติ วรศรัณย์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 17

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 51


สุรชาติ วรศรัณย์. (2561). ปัญหาการโอนถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นทางสาธารณประโยขน์ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 (2) กรณีศึกษาเฉพาะสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในการใช้ประโยชน์ถนนของหมู่บ้านจัดสรร. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรชาติ วรศรัณย์. 2561. "ปัญหาการโอนถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นทางสาธารณประโยขน์ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 (2) กรณีศึกษาเฉพาะสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในการใช้ประโยชน์ถนนของหมู่บ้านจัดสรร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรชาติ วรศรัณย์. "ปัญหาการโอนถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นทางสาธารณประโยขน์ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 (2) กรณีศึกษาเฉพาะสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในการใช้ประโยชน์ถนนของหมู่บ้านจัดสรร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th