แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4779     0
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ที่สามารถ ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลยที่ศาลกำหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติในศาลแขวงดอนเมือง

ชื่อเรื่อง : การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ที่สามารถ ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลยที่ศาลกำหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติในศาลแขวงดอนเมือง

เจ้าของผลงาน : ชยันต์ เต็มเปี่ยม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 17

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 38


ชยันต์ เต็มเปี่ยม. (2561). การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ที่สามารถ ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลยที่ศาลกำหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติในศาลแขวงดอนเมือง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชยันต์ เต็มเปี่ยม. 2561. "การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ที่สามารถ ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลยที่ศาลกำหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติในศาลแขวงดอนเมือง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชยันต์ เต็มเปี่ยม. "การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ที่สามารถ ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลยที่ศาลกำหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติในศาลแขวงดอนเมือง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th