แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4813     0
การประยุกต์คำสอนในศาสนาเพื่อป้องกัน แก้ไขการกระทำผิดด้วยความรุนแรง ในครอบครัว : กรณีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์คำสอนในศาสนาเพื่อป้องกัน แก้ไขการกระทำผิดด้วยความรุนแรง ในครอบครัว : กรณีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์

เจ้าของผลงาน : พิทยลักษณ์ บุญชู สุวรรณรัตน์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 17

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 40


พิทยลักษณ์ บุญชู สุวรรณรัตน์. (2561). การประยุกต์คำสอนในศาสนาเพื่อป้องกัน แก้ไขการกระทำผิดด้วยความรุนแรง ในครอบครัว : กรณีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พิทยลักษณ์ บุญชู สุวรรณรัตน์. 2561. "การประยุกต์คำสอนในศาสนาเพื่อป้องกัน แก้ไขการกระทำผิดด้วยความรุนแรง ในครอบครัว : กรณีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พิทยลักษณ์ บุญชู สุวรรณรัตน์. "การประยุกต์คำสอนในศาสนาเพื่อป้องกัน แก้ไขการกระทำผิดด้วยความรุนแรง ในครอบครัว : กรณีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th