แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4953     0
การกำหนดค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : ศึกษากรณีพื้นที่ในเขตศาลจังหวัดเชียงคำ

ชื่อเรื่อง : การกำหนดค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : ศึกษากรณีพื้นที่ในเขตศาลจังหวัดเชียงคำ

เจ้าของผลงาน : สุพัฒน์ หน่อแหวน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 17

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 51


สุพัฒน์ หน่อแหวน. (2561). การกำหนดค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : ศึกษากรณีพื้นที่ในเขตศาลจังหวัดเชียงคำ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุพัฒน์ หน่อแหวน. 2561. "การกำหนดค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : ศึกษากรณีพื้นที่ในเขตศาลจังหวัดเชียงคำ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุพัฒน์ หน่อแหวน. "การกำหนดค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : ศึกษากรณีพื้นที่ในเขตศาลจังหวัดเชียงคำ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th