แสดงรายละเอียด

Responsive image
 978     0
ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเอกภาพของศาลชั้นอุทธรณ์ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเอกภาพของศาลชั้นอุทธรณ์ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง

เจ้าของผลงาน : วีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 20

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 83


วีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเอกภาพของศาลชั้นอุทธรณ์ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ. 2559. "ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเอกภาพของศาลชั้นอุทธรณ์ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ. "ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเอกภาพของศาลชั้นอุทธรณ์ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th