แสดงรายละเอียด

Responsive image
 924     0
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อจำกัดและโอกาส

ชื่อเรื่อง : พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อจำกัดและโอกาส

เจ้าของผลงาน : ระพี ผ่องบุพกิจ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 20

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 191


ระพี ผ่องบุพกิจ. (2559). พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อจำกัดและโอกาส. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ระพี ผ่องบุพกิจ. 2559. "พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อจำกัดและโอกาส". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ระพี ผ่องบุพกิจ. "พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อจำกัดและโอกาส". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th