แสดงรายละเอียด

Responsive image
 166     0
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีของแผนคดีพิเศษในศาลฎีกา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

ชื่อเรื่อง : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีของแผนคดีพิเศษในศาลฎีกา

Topic :

เจ้าของผลงาน : คัมภีร์ แก้วเจริญ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 69


เสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา. (2559). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีของแผนคดีพิเศษในศาลฎีกา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา. 2559. "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีของแผนคดีพิเศษในศาลฎีกา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา. "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีของแผนคดีพิเศษในศาลฎีกา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th