แสดงรายละเอียด

Responsive image
 9769     6
รายงานการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า : 246 หน้า


สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. (2562). รายงานการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. 2562. "รายงานการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. "รายงานการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th