แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5466     1
ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้น

ชื่อเรื่อง : ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้น

เจ้าของผลงาน : นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 17

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 33


นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ. (2561). ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ. 2561. "ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ. "ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th