แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16378     0
ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการขอให้ปล่อยชั่วคราว : ศึกษากรณีการพิจารณาและการใช้หลักประกัน

ชื่อเรื่อง : ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการขอให้ปล่อยชั่วคราว : ศึกษากรณีการพิจารณาและการใช้หลักประกัน

เจ้าของผลงาน :

นางพัชราภรณ์ ทะยานยุทธ, นายภาสกร กุลภู่พรทิพย์, นายชาติชาย แก้วกก, นางภคภรณ์พรรณ์ ประดิษฐ์ผล, นางสาวเกล็ดดาว สุจริตานุวัต, นายสหพล ถึงมาก, นางสาววิไลวรรณ ประถมสาสน, นายมนตร์ มนูสุข, นายวุฒิชัย มาทวงษ์ และสิบตำรวจเอกสุภัทร ดวงศรี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 1

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 75


นางพัชราภรณ์ ทะยานยุทธ, นายภาสกร กุลภู่พรทิพย์, นายชาติชาย แก้วกก, นางภคภรณ์พรรณ์ ประดิษฐ์ผล, นางสาวเกล็ดดาว สุจริตานุวัต, นายสหพล ถึงมาก, นางสาววิไลวรรณ ประถมสาสน, นายมนตร์ มนูสุข, นายวุฒิชัย มาท. (2555). ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการขอให้ปล่อยชั่วคราว : ศึกษากรณีการพิจารณาและการใช้หลักประกัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางพัชราภรณ์ ทะยานยุทธ, นายภาสกร กุลภู่พรทิพย์, นายชาติชาย แก้วกก, นางภคภรณ์พรรณ์ ประดิษฐ์ผล, นางสาวเกล็ดดาว สุจริตานุวัต, นายสหพล ถึงมาก, นางสาววิไลวรรณ ประถมสาสน, นายมนตร์ มนูสุข, นายวุฒิชัย มาท. 2555. "ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการขอให้ปล่อยชั่วคราว : ศึกษากรณีการพิจารณาและการใช้หลักประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางพัชราภรณ์ ทะยานยุทธ, นายภาสกร กุลภู่พรทิพย์, นายชาติชาย แก้วกก, นางภคภรณ์พรรณ์ ประดิษฐ์ผล, นางสาวเกล็ดดาว สุจริตานุวัต, นายสหพล ถึงมาก, นางสาววิไลวรรณ ประถมสาสน, นายมนตร์ มนูสุข, นายวุฒิชัย มาท. "ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการขอให้ปล่อยชั่วคราว : ศึกษากรณีการพิจารณาและการใช้หลักประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th