แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16602     0
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้

เจ้าของผลงาน :

นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, สิบตำรวจโทพนง จะนันท์, นางสาวรัชดาภรณ์ แก่นวงษ์, สิบตำรวจเอกชัยยุทธ ภิญโญชนม์, นางสาวรุ่งนภา สุมัชญา, นางสอยดาว สองมา, นางวานิช นิ่มนุ่ม, นายวิรุจณ์ นิลสาคู, นางสาววไลภรณ์ กรรไพเราะ และสิบตำรวจโทอภิชาต คงวุ่น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 67


นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, ส. (2555). ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, ส. 2555. "ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, ส. "ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th