แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16741     2
การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง

เจ้าของผลงาน :

นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาคภูมิ เกษมสุข, จ่าสิบตำรวจสกนธ์ ทศแก้ว, นายสุริยา บัวเผื่อน, นายอมรเทพ วิชัยกุล, นายสุทิน ภัทรมาดา, นางสาวชลลดา เอี่ยมสวรรค์, นางสาวอาภากร ธนากรรัฐ, นางสาวศรีเวียง คงช่วย และนางพรรณบุปผา สุพงษ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 87


นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาค. (2555). การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาค. 2555. "การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาค. "การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th