แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7781     0
รายงานวิจัยโอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยโอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒศักดิ์

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า : 93


สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒศักดิ์. (2562). รายงานวิจัยโอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒศักดิ์. 2562. "รายงานวิจัยโอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒศักดิ์. "รายงานวิจัยโอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th