แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1476     85
รัฐบาลดิจิทัล

ชื่อเรื่อง : รัฐบาลดิจิทัล

เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

หมวดข้อมูล : เอกสารเกี่ยวกับD-Court2020

Topic :

รัฐบาลดิจิทัล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA). (2562). รัฐบาลดิจิทัล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA). 2562. "รัฐบาลดิจิทัล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA). "รัฐบาลดิจิทัล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th