แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1807     55
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเขียนเชิงสร้างสรรค์" โดยเจ้าของนามปากกา "รอมแพง" นักเขียนมากความสามารถ เจ้าของผลงานนวนิยายชื่อดัง "บุพเพสันนิวาส" ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลอาญา ชั้น 6 เวลา 12.30 - 14.00 น.

ชื่อเรื่อง : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเขียนเชิงสร้างสรรค์" โดยเจ้าของนามปากกา "รอมแพง" นักเขียนมากความสามารถ เจ้าของผลงานนวนิยายชื่อดัง "บุพเพสันนิวาส" ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลอาญา ชั้น 6 เวลา 12.30 - 14.00 น.

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

Topic :

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การบรรยายพิเศษ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2563). การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยเจ้าของนามปากกา รอมแพง นักเขียนมากความสามารถ เจ้าของผลงานนวนิยายชื่อดัง บุพเพสันนิวาส ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลอาญา ชั้น 6 เวลา 12.30 - 14.00 น.. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2563. "การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยเจ้าของนามปากกา รอมแพง นักเขียนมากความสามารถ เจ้าของผลงานนวนิยายชื่อดัง บุพเพสันนิวาส ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลอาญา ชั้น 6 เวลา 12.30 - 14.00 น.". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยเจ้าของนามปากกา รอมแพง นักเขียนมากความสามารถ เจ้าของผลงานนวนิยายชื่อดัง บุพเพสันนิวาส ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลอาญา ชั้น 6 เวลา 12.30 - 14.00 น.". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2563. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th