แสดงรายละเอียด

Responsive image
 272     0
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินศึกาาจากกรณีทุจริตที่เกิดขุึ้นกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อเรื่อง : การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินศึกาาจากกรณีทุจริตที่เกิดขุึ้นกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าของผลงาน : ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 18

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 60


ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์. (2557). การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินศึกาาจากกรณีทุจริตที่เกิดขุึ้นกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์. 2557. "การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินศึกาาจากกรณีทุจริตที่เกิดขุึ้นกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์. "การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินศึกาาจากกรณีทุจริตที่เกิดขุึ้นกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th