แสดงรายละเอียด

Responsive image
 301     0
พระราชกฤษฎีกากำหนดพื่นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการกับปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ

ชื่อเรื่อง : พระราชกฤษฎีกากำหนดพื่นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการกับปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ

เจ้าของผลงาน : เสถียร เศรษฐสิทธิ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 18

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 136


เสถียร เศรษฐสิทธิ์. (2557). พระราชกฤษฎีกากำหนดพื่นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการกับปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เสถียร เศรษฐสิทธิ์. 2557. "พระราชกฤษฎีกากำหนดพื่นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการกับปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เสถียร เศรษฐสิทธิ์. "พระราชกฤษฎีกากำหนดพื่นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการกับปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th