แสดงรายละเอียด

Responsive image
 260     0
ผู้นำการเมืองภาคประชาชน : ทางออกของการเมืองไทย

ชื่อเรื่อง : ผู้นำการเมืองภาคประชาชน : ทางออกของการเมืองไทย

เจ้าของผลงาน : ปิติพงศ์ เต็มเจริญ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 18

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 78


ปิติพงศ์ เต็มเจริญ. (2557). ผู้นำการเมืองภาคประชาชน : ทางออกของการเมืองไทย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปิติพงศ์ เต็มเจริญ. 2557. "ผู้นำการเมืองภาคประชาชน : ทางออกของการเมืองไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปิติพงศ์ เต็มเจริญ. "ผู้นำการเมืองภาคประชาชน : ทางออกของการเมืองไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th