แสดงรายละเอียด

Responsive image
 318     0
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทวงยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทวงยุติธรรม

เจ้าของผลงาน : พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 18

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 125


พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ. (2557). การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทวงยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ. 2557. "การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทวงยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ. "การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทวงยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th