แสดงรายละเอียด

Responsive image
 311     0
ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาศึกษากรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชนืสาธารณะ

ชื่อเรื่อง : ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาศึกษากรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชนืสาธารณะ

เจ้าของผลงาน : พงษ์ศักดิ์ แก้วกมล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 18

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 138


พงษ์ศักดิ์ แก้วกมล. (2557). ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาศึกษากรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชนืสาธารณะ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พงษ์ศักดิ์ แก้วกมล. 2557. "ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาศึกษากรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชนืสาธารณะ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พงษ์ศักดิ์ แก้วกมล. "ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาศึกษากรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชนืสาธารณะ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th