แสดงรายละเอียด

Responsive image
 6031     2
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

ชื่อเรื่อง : การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

เจ้าของผลงาน : กิตติศักดิ์ สนธิเณร

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 10

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 31


กิตติศักดิ์ สนธิเณร. (2555). การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กิตติศักดิ์ สนธิเณร. 2555. "การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กิตติศักดิ์ สนธิเณร. "การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th