แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5724     11
แนวทางการพัฒนาการส่งคำคู่ความและเอกสาร

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการส่งคำคู่ความและเอกสาร

เจ้าของผลงาน : สมบูรณ์ ฐาปนะดิลก,แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ,ธิดา สิริธรรมานุวงศ์,มะดิลา วงค์เครือศร,จรรจีรา หม่อนศรี,จรัญญา จันดะเภา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง

รุ่นที่ : 13

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 79


สมบูรณ์ ฐาปนะดิลก,แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ,ธิดา สิริธรรมานุวงศ์,มะดิลา วงค์เครือศร,จรรจีรา หม่อนศรี,จรัญญา จันดะเภา. (2559). แนวทางการพัฒนาการส่งคำคู่ความและเอกสาร. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมบูรณ์ ฐาปนะดิลก,แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ,ธิดา สิริธรรมานุวงศ์,มะดิลา วงค์เครือศร,จรรจีรา หม่อนศรี,จรัญญา จันดะเภา. 2559. "แนวทางการพัฒนาการส่งคำคู่ความและเอกสาร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมบูรณ์ ฐาปนะดิลก,แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ,ธิดา สิริธรรมานุวงศ์,มะดิลา วงค์เครือศร,จรรจีรา หม่อนศรี,จรัญญา จันดะเภา. "แนวทางการพัฒนาการส่งคำคู่ความและเอกสาร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th