แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1422     5
กฎหมายละเมิดอานาจศาลตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : กฎหมายละเมิดอานาจศาลตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

เจ้าของผลงาน : พลวัฒน์ อักษรสุวรรณ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 18

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า : 55


พลวัฒน์ อักษรสุวรรณ. (2562). กฎหมายละเมิดอานาจศาลตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พลวัฒน์ อักษรสุวรรณ. 2562. "กฎหมายละเมิดอานาจศาลตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พลวัฒน์ อักษรสุวรรณ. "กฎหมายละเมิดอานาจศาลตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th