ลำดับ ชื่อหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม ลิงค์เว็บไซต์ศาลยุติธรรม
11 ศาลจังหวัดพังงา https://pngc.coj.go.th
12 ศาลจังหวัดพัทลุง https://ptlc.coj.go.th
13 ศาลจังหวัดภูเก็ต https://phkc.coj.go.th
14 ศาลจังหวัดยะลา https://ylac.coj.go.th
15 ศาลจังหวัดยโสธร https://ystc.coj.go.th
16 ศาลจังหวัดระนอง https://rnnc.coj.go.th
17 ศาลจังหวัดสงขลา https://sklc.coj.go.th
18 ศาลจังหวัดสตูล https://stnc.coj.go.th
19 ศาลจังหวัดหลังสวน https://lnsc.coj.go.th
20 ศาลจังหวัดเกาะสมุย https://smc.coj.go.th
    
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th