โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Data วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
วันที่สร้าง 2018-12-11 10:00:35
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th