การบรรยายพิเศษเรื่องก้าวผ่านComfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล /วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ กองชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัดและอดีตผู้บริหาร Google// 18 มิ.ย. 2562 เวลา12.00 – 14.00น. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
วันที่สร้าง 2019-06-06 13:44:03

เอกสารแนบ

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th