การบรรยายพิเศษ เรื่อง CHULA MOOC กับการพัฒนา Digital Literacy ของข้าราชการศาลยุติธรรม // วิทยากรโดย ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00น.
วันที่สร้าง 2019-08-16 09:25:54

ใบลงทะเบียน สำหรับศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ   ที่จะเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องสมุดศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ

กำหนดการ

เอกสารการบรรยาย

ใบลงทะเบียนผู้รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th