การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น.
วันที่สร้าง 2019-08-16 10:48:01

ใบลงทะเบียน สำหรับศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  ที่เข้าร่วมรับฟังที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ กำหนดการ

เอกสารการบรรยาย

 ใบลงทะเบียนผู้รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th