ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าใช้งาน Oxford Legal Research Library
วันที่สร้าง 2019-08-29 12:09:12

 

List of Law Online Products

No.s

Code

Product

URL

1

OCL

Oxford Competition Law

http://oxcat.ouplaw.com/

2

OCW

Oxford Constitutions of the world

http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW

3

ILDC

ORIL - International Criminal Law

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

4

IHRL

ORIL - International Human Rights Law

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

5

ICL

ORIL - International Investment Claims

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

6

IIC

ORIL - International Law in Domestic Courts

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

7

ILEC

ORIL - International Law in European Courts

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

8

ITL

ORIL - International Trade Law

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

9

FBL

OLRL - Financial and Banking Law

http://olrl.ouplaw.com/home/FBL

10

ICMA

OLRL - International Commercial Arbitration

http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA

11

ICML

OLRL - International Commercial Law

http://olrl.ouplaw.com/home/ICML

12

PRIL

OLRL - Private International Law

http://olrl.ouplaw.com/home/PRIL

13

IC

Investment Claims

http://oxia.ouplaw.com/home/ic

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th