ประกาศรายชื่อผู้ลงเบียน กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจนอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น.
วันที่สร้าง 2020-02-14 10:41:31

รายชื่อเพิ่มเติม Click ที่รูป

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th