ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเรียน โปรแกรมภาษาต่างประเทศ English Discoveries ออนไลน์24 ชั่วโมง
วันที่สร้าง 2020-06-10 13:30:20

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th