ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Access Learning ) ครั้งที่ 11/2560
วันที่สร้าง 2017-06-21 09:36:21

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Access Learning ) ครั้งที่ 11/2560 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โดยมี นายชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากร ในการนี้ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th