ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learining) เข้าสู่ปีที่ 3
วันที่สร้าง 2017-11-28 10:13:10

     ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learining) เข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ท่านจะได้พบกิจกรรมดังนี้

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th