ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการนอกเวลาในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
วันที่สร้าง 2018-01-08 14:44:44

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 และห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6 เปิดให้บริการนอกเวลาในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th