รายชื่อกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
วันที่สร้าง 2018-01-11 10:02:20

   ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมายขอแจ้งรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 34 รายการ ผู้ซึ่งสนใจสามารถ ดาวน์โหลด เพื่ออ่านได้ในรูปแบบ PDF file ดังนี้

 

                                                                 ดาวน์โหลด

                              http://www.isd.coj.go.th/view-61590.html

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th