กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
วันที่สร้าง 2018-02-02 09:21:58
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th