สรุปกิจกรรม "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ" 31 ม.ค. 61
วันที่สร้าง 2018-02-23 11:26:14

สรุปกิจกรรม "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ" 31 ม.ค. 61  

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th