หลังกิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่สร้าง 2018-03-02 14:08:03

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th