โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learining) VDO กิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
วันที่สร้าง 2018-03-07 11:11:02

 

 

 

ลงทะเบียน 

 หมดเวลาลงทะเบียน

 

 กรุณาลงทะเบียน ก่อน 15 สิงหาคม 2561 

 

 

เอกสารแนบ

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th