ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่สร้าง 2018-03-14 16:12:38

                              

ลำดับ

                           สถานที่

วันที่

 

12

 

11

 

ห้องสมุดศาลอาญา

ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ระหว่างวันที่ 17 - 20  เมษายน 2561

 

ระหว่างวันที่ 12 - 16  มีนาคม 2561

10

ห้องสมุดประจำศาลอุทธรณ์ภาค5

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561

9

ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

8

ห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561

7

ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2561

6

ห้องสมุดประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ระหว่างวันที่ 3 - 19 มกราคม 2561

5

ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2560

4

ห้องสมุดประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ 

ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560

3

ห้องสมุดประจำศาลศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560

2

ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน

ระหว่างวันที่ 13- 17 พฤศจิกายน 2560

1

ห้องสมุดประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7

ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th