ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสาระความรู้ที่นำเสนอใน Knowledge Society Online By ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
วันที่สร้าง 2018-06-22 16:12:54

           ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสาระความรู้ที่นำเสนอใน Knowledge Society Online By ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สามารถคลิก Link www.library.coj.go.th/nrct_question/index/template/70 เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ทันที โดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงสาระความรู้ที่น่าสนใจต่อไป

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th